Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum ungdomsskole
Olav Schulstads Veg 6
2408 ELVERUM
Org.nr 975273253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 59,1 58,2 59,4 58,8 60,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,1 12,0 11,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 10 8 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,3 58,5 64,0 72,7 44,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 17,5 16,0 14,2 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 16,1 16,0 15,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,5 20,3 20,2 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 98,3 98,4 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 33 335 32 463 33 303 33 680 34 205
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 55 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no