Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum ungdomsskole
Olav Schulstads Veg 6
2408 ELVERUM
Org.nr 975273253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 58,2 59,4 58,8 60,4 62,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,0 11,8 12,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 8 15 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 64,0 72,7 44,6 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 16,0 14,2 24,1 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 16,0 15,7 16,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 20,3 20,2 21,1 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 98,3 98,4 97,3 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 32 463 33 303 33 680 34 205 35 442
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 56 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no