Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 3420
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 218,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 140 698
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no