Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 3420
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 205,1 211,3 215,9 212,4 218,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,0 12,7 12,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 38 38 36 38 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 64,6 68,9 64,9 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 18,0 16,5 18,0 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,5 14,1 14,4 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,8 14,3 14,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,2 17,3 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 99,2 97,2 98,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 129 428 134 271 137 786 135 918 140 698
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 56 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no