Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 3420
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Elverum ungdomsskole 58,2 59,4 58,8 60,4 62,4
Frydenlund skole 23,1 23,3 25,7 26,6 20,6
Hanstad barne- og ungdomsskole 38,0 39,3 38,6 35,7 39,3
Hernes skole 10,8 11,2 11,0 11,0 10,9
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Lillemoen skole 8,3 8,1 7,5 11,6 12,8
Melåsberget skole (utgått) 3,1 4,2 3,8
Søbakken skole 27,2 30,7 33,8 28,2 21,9
Sørskogbygda skole 7,0 7,2 7,1 7,6 7,5
Vestad skole 16,6 17,2 17,6 19,2 18,9
Ydalir skole 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning
Elverum ungdomsskole 12,1 12,0 11,8 12,4 11,7
Frydenlund skole 16,5 16,4 15,6 14,4 12,4
Hanstad barne- og ungdomsskole 13,5 13,1 13,6 14,2 12,7
Hernes skole 15,0 14,6 14,7 15,3 14,3
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 8,1 8,3 8,8 8,8 7,0
Lillemoen skole 14,1 12,9 14,2 12,7 11,5
Melåsberget skole (utgått) 16,4 13,8 13,2
Søbakken skole 16,2 14,4 12,8 14,5 14,8
Sørskogbygda skole 11,8 11,2 10,7 10,9 10,6
Vestad skole 15,4 14,6 14,1 13,3 14,2
Ydalir skole 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Elverum ungdomsskole 10 10 8 15 11
Frydenlund skole 3 3 3 3 1
Hanstad barne- og ungdomsskole 6 6 5 5 6
Hernes skole 2 2 1 1 2
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 2 2 2 1 0
Lillemoen skole 3 2 2 3 3
Melåsberget skole (utgått) 1 1 1
Søbakken skole 4 4 5 4 4
Sørskogbygda skole 1 2 2 2 2
Vestad skole 7 7 7 4 4
Ydalir skole 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Elverum ungdomsskole 58,5 64,0 72,7 44,6 56,1
Frydenlund skole 111,7 123,0 115,3 100,9 183,2
Hanstad barne- og ungdomsskole 79,1 83,6 96,1 90,4 72,8
Hernes skole 63,4 56,9 108,4 140,6 89,2
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 20,8 21,4 22,5 39,0 73,8
Lillemoen skole 34,8 42,9 50,3 45,4 44,9
Melåsberget skole (utgått) 90,2 53,3 44,6
Søbakken skole 99,5 109,6 83,8 90,4 74,8
Sørskogbygda skole 76,8 45,0 39,8 42,3 42,8
Vestad skole 34,5 30,0 32,6 56,7 61,4
Ydalir skole 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Elverum ungdomsskole 17,5 16,0 14,2 24,1 18,1
Frydenlund skole 13,6 12,3 12,2 13,0 5,8
Hanstad barne- og ungdomsskole 15,2 14,4 12,8 14,3 16,4
Hernes skole 21,0 22,2 11,9 9,6 14,5
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 36,9 36,9 36,9 21,3 8,9
Lillemoen skole 36,1 27,7 26,1 25,5 24,6
Melåsberget skole (utgått) 16,4 21,9 24,3
Søbakken skole 14,7 11,9 13,9 14,8 18,8
Sørskogbygda skole 13,6 22,3 24,8 23,9 23,0
Vestad skole 39,5 43,1 39,1 21,4 21,0
Ydalir skole 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn
Elverum ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frydenlund skole 16,7 16,7 15,9 14,7 12,7
Hanstad barne- og ungdomsskole 15,8 14,5 14,8 16,3 14,3
Hernes skole 14,9 14,6 15,0 15,4 14,5
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 9,0 9,3 9,8 9,8 7,8
Lillemoen skole 13,9 12,9 14,1 12,9 11,7
Melåsberget skole (utgått) 17,1 14,4 13,7
Søbakken skole 16,8 15,2 13,3 15,1 14,9
Sørskogbygda skole 12,0 11,6 10,9 11,1 10,9
Vestad skole 15,6 14,7 14,2 13,3 14,3
Ydalir skole 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Elverum ungdomsskole 16,1 16,0 15,7 16,6 15,6
Frydenlund skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hanstad barne- og ungdomsskole 13,5 14,5 15,8 14,5 13,7
Hernes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lillemoen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Melåsberget skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Søbakken skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sørskogbygda skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ydalir skole 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Elverum ungdomsskole 19,5 20,3 20,2 21,1 20,3
Frydenlund skole 19,1 18,8 18,6 17,9 15,5
Hanstad barne- og ungdomsskole 17,2 16,3 17,4 18,4 17,2
Hernes skole 18,5 16,6 20,1 17,3 16,3
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 9,8 10,0 11,7 11,2 8,1
Lillemoen skole 18,7 19,2 18,0 16,3 14,1
Melåsberget skole (utgått) 31,2 22,7 17,8
Søbakken skole 18,3 16,6 15,6 18,3 18,3
Sørskogbygda skole 15,8 13,3 14,7 13,8 12,6
Vestad skole 19,9 20,0 20,7 16,2 16,2
Ydalir skole 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Elverum ungdomsskole 0,0 0,0
Frydenlund skole 16,3 14,6
Hanstad barne- og ungdomsskole 18,2 14,8
Hernes skole 16,3 14,9
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 13,4 13,4
Lillemoen skole 18,5 13,1
Melåsberget skole (utgått)
Søbakken skole 15,8 16,3
Sørskogbygda skole 12,4 14,1
Vestad skole 15,6 14,6
Ydalir skole 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Elverum ungdomsskole 0,0 0,0
Frydenlund skole 20,1 16,8
Hanstad barne- og ungdomsskole 19,0 19,3
Hernes skole 18,8 18,0
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 9,2 4,1
Lillemoen skole 13,9 15,8
Melåsberget skole (utgått)
Søbakken skole 22,7 22,2
Sørskogbygda skole 16,8 10,8
Vestad skole 17,2 18,6
Ydalir skole 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Elverum ungdomsskole 21,1 20,3
Frydenlund skole 0,0 0,0
Hanstad barne- og ungdomsskole 17,9 17,9
Hernes skole 0,0 0,0
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 0,0 0,0
Lillemoen skole 0,0 0,0
Melåsberget skole (utgått)
Søbakken skole 0,0 0,0
Sørskogbygda skole 0,0 0,0
Vestad skole 0,0 0,0
Ydalir skole 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Elverum ungdomsskole 96,0 98,3 98,4 97,3 97,3
Frydenlund skole 98,6 100,0 97,6 100,0 97,1
Hanstad barne- og ungdomsskole 100,0 100,0 97,1 100,0 98,7
Hernes skole 100,0 100,0 99,2 98,9 100,0
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lillemoen skole 95,3 97,9 81,7 97,3 95,0
Melåsberget skole (utgått) 94,5 100,0 100,0
Søbakken skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sørskogbygda skole 96,3 100,0 92,2 88,6 100,0
Vestad skole 90,9 96,0 100,0 100,0 100,0
Ydalir skole 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Elverum ungdomsskole 32 463 33 303 33 680 34 205 35 442
Frydenlund skole 15 818 15 974 17 166 17 917 12 996
Hanstad barne- og ungdomsskole 24 041 25 737 24 768 23 158 26 164
Hernes skole 7 116 7 169 7 176 7 202 7 285
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 3 304 3 304 3 304 3 304 3 304
Lillemoen skole 5 445 5 500 5 094 7 792 9 047
Melåsberget skole (utgått) 2 081 2 622 2 308
Søbakken skole 18 260 20 561 22 710 19 228 15 468
Sørskogbygda skole 4 588 4 757 4 864 5 214 5 148
Vestad skole 10 839 11 286 11 811 13 030 12 722
Ydalir skole 9 842
Undervisningstimer totalt per elev
Elverum ungdomsskole 54 55 56 53 56
Frydenlund skole 45 45 48 51 60
Hanstad barne- og ungdomsskole 53 54 52 50 56
Hernes skole 49 51 51 48 52
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått) 92 89 85 85 107
Lillemoen skole 52 57 52 58 64
Melåsberget skole (utgått) 45 54 56
Søbakken skole 46 51 58 51 50
Sørskogbygda skole 63 66 69 68 70
Vestad skole 48 51 52 56 52
Ydalir skole 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no