Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 0427
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 205,9 205,1 211,3 215,9 212,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 36 38 38 36 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,3 63,8 64,6 68,9 64,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 18,6 18,0 16,5 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,2 14,5 14,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,3 14,8 14,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,5 17,2 17,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 97,7 99,2 97,2 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 129 967 129 428 134 271 137 786 135 918
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 55 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no