Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverhøy skole
Sognsveien 212
0860 OSLO
Org.nr 974590662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,2 9,3 9,7 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 4,2 4,0 3,5 3,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,0 6,9 7,7 6,1 7,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 56,7 42,5 37,8 45,7 36,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,1 4,3 4,2 3,7 3,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 97,7 74,3 77,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 002 4 819 4 950 5 639 5 463
Undervisningstimer totalt per elev 185 178 183 209 202
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no