Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elverhøy skole
Sognsveien 212
0860 OSLO
Org.nr 974590662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 9,3 9,7 9,6 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 4,0 3,5 3,7 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,9 7,7 6,1 7,6 7,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,5 37,8 45,7 36,9 45,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 4,2 3,7 3,7 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 74,3 77,0 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 819 4 950 5 639 5 463 4 503
Undervisningstimer totalt per elev 178 183 209 202 167
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no