Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elvebakken skole
Altagårdsveien 60
9515 ALTA
Org.nr 975279790
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 24,5 24,2 25,9 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,2 12,2 11,0 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 170,0 116,1 158,7 140,3 97,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 9,4 6,9 7,2 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,6 12,6 11,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 16,3 15,7 16,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,6 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 212 16 212 16 157 17 615 14 535
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 61 67 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no