Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eltonåsen skole
Willy Moes Veg 2
2034 HOLTER
Org.nr 975272249
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 16,8 17,4 17,1 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 16,3 16,2 17,2 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,5 119,7 132,8 79,0 127,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 12,7 11,6 19,8 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,2 16,2 17,3 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 17,2 17,7 18,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,2 94,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 230 11 600 12 187 11 474 12 439
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 46 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no