Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eltoft Montessoriskole AS (privat)
Steinfjordveien 291
8360 BØSTAD
Org.nr 911779641
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eltoft Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,0 6,8 6,5 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,4 9,3 9,4 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,1 37,0 21,1 40,0 18,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,2 26,8 42,0 22,9 49,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,3 10,8 10,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,3 14,7 12,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 100,0 97,4 78,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 005 4 276 4 758 4 742 4 804
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 79 79 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no