Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eltoft Montessoriskole AS (privat)
Steinfjordveien 291
8360 BØSTAD
Org.nr 911779641
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eltoft Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 6,8 6,5 6,7 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,3 9,4 9,3 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,0 21,1 40,0 18,1 24,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 42,0 22,9 49,5 33,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,8 10,9 10,8 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,7 12,9 14,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 78,8 93,1 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 276 4 758 4 742 4 804 4 926
Undervisningstimer totalt per elev 71 79 79 80 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no