Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elsfjord oppvekstsenter skole
Elsfjordvegen 26
8672 ELSFJORD
Org.nr 975286746
Offentlig skole
Grunnskole
1.-8. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 3,8 4,0 4,3 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 6,0 5,8 4,9 4,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 53,7 39,3 33,3 16,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 10,8 14,1 13,2 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 9,6 7,6 6,9 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 2,5 4,2 1,9 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 9,9 10,7 5,5 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 28,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,9 1,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 96,9 77,4 77,2 77,2
Lærertimer som gis til undervisning 2 736 2 597 2 688 2 755 2 755
Undervisningstimer totalt per elev 144 118 122 145 153
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no