Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ellingsrudåsen skole
Harald Sohlbergs Vei 17
1064 OSLO
Org.nr 974589753
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 28,6 30,7 36,3 40,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,7 15,1 13,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,1 90,3 112,7 71,6 72,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 16,2 12,3 18,1 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 17,2 16,4 14,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,9 18,5 17,3 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 94,2 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 794 19 882 20 976 25 093 28 637
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 49 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no