Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ellingsrudåsen skole
Harald Sohlbergs Vei 17
1064 OSLO
Org.nr 974589753
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 30,7 36,3 40,8 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,1 13,9 12,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 7 7 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,3 112,7 71,6 72,6 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 12,3 18,1 16,2 30,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2 16,4 14,6 13,4 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 18,5 17,3 13,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 94,2 89,9 84,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 882 20 976 25 093 28 637 27 480
Undervisningstimer totalt per elev 47 49 53 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no