Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ellingsrud skole
Edvard Munchs Vei 55
1063 OSLO
Org.nr 974590530
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 17,1 16,4 18,1 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 15,4 15,7 15,1 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 320,6 316,7 322,7 338,8 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 3,9 4,0 3,7 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 20,6 21,4 20,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 23,1 23,7 22,5 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,5 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 99,1 98,5 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 660 8 892 8 883 9 871 9 827
Undervisningstimer totalt per elev 53 43 42 43 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no