Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ellingsøy barne- og ungdomsskole
Grønebelgvegen 4
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573423
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 21,6 23,5 24,4 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,8 12,0 11,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 58,8 55,6 81,6 100,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 19,2 19,0 12,9 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 15,5 13,3 11,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,9 14,1 15,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,1 17,2 16,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 84,1 84,5 84,3 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 830 13 227 14 513 15 527 15 788
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 58 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no