Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elihu Kristne grunnskole (privat)
Husvikveien 15
3113 TØNSBERG
Org.nr 975828867
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Elihu Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 11,8 13,2 16,0 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,0 8,3 8,1 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,0 38,0 46,1 24,8 19,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 20,0 16,5 30,7 32,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,7 10,8 9,4 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 8,6 9,0 10,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 12,6 13,7 12,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 76,5 87,2 82,5 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 798 7 882 8 476 10 621 10 878
Undervisningstimer totalt per elev 91 88 85 87 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no