Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eksingedalen skule
Eksingedalsvegen 2240
5728 EIDSLANDET
Org.nr 975286339
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 2,6 2,4 2,4 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 4,1 3,4 4,1 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,7 33,3 34,8 31,0 26,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 11,6 9,5 11,9 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 5,5 5,3 4,6 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 4,0 3,0 5,0 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,8 4,9 4,2 5,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,4 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,3 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 84,1 96,3 86,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 838 1 694 1 609 1 525 1 450
Undervisningstimer totalt per elev 167 169 201 169 181
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no