Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekrom skole (UTGÅTT)
Ekrelykkja 2
2624 LILLEHAMMER
Org.nr 975294927
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,1 10,4 9,0 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,1 11,7 13,4 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,0 84,4 115,8 79,9 88,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 12,1 9,1 15,4 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,1 11,7 13,4 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 14,3 13,7 15,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 126 7 580 6 975 6 139 5 877
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 63 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no