Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekrehagen skole Adventistsamfunnets Grunnskoler (privat)
Dramsveien 530
9014 TROMSØ
Org.nr 973255428
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ekrehagen skole Adventistsamfunnets Grunnskoler (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 14,6 15,0 17,2 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,2 5,6 5,0 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7 59,3 47,3 43,4 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 9,6 11,0 10,1 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 7,6 6,4 5,5 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3 7,2 6,9 6,5 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,2 9,9 9,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,8 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,4 91,7 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 131 9 452 9 975 10 661 11 396
Undervisningstimer totalt per elev 119 114 128 142 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no