Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eknes ungdomsskole
Gamle Riksvei 246
3055 KROKSTADELVA
Org.nr 974544229
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 32,9 30,4 30,9 33,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,6 12,2 12,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,5 187,4 138,5 135,8 234,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 5,1 7,9 8,4 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,2 16,3 17,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,9 20,0 20,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 99,1 98,6 97,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 028 19 300 17 783 17 879 19 371
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 54 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no