Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eknes ungdomsskole
Gamle Riksvei 246
3055 KROKSTADELVA
Org.nr 974544229
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,2 32,0 32,9 30,4 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,8 10,6 12,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,3 150,5 187,4 138,5 135,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 6,2 5,1 7,9 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 14,4 14,2 16,3 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,2 16,9 20,0 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 98,7 99,1 98,6 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 771 18 028 19 300 17 783 17 879
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 62 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no