Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekne barneskole
Eknesvegen 68
7624 EKNE
Org.nr 975279448
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,6 7,4 4,9 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 10,8 14,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,1 30,7 39,0 33,8 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 38,2 26,2 40,3 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,4 11,1 15,3 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 12,9 12,1 16,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 684 3 942 5 235 3 477 4 113
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 69 52 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no