Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekne barneskole
Eknesvegen 68
7624 EKNE
Org.nr 975279448
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 5,4 5,6 7,4 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,4 12,4 10,8 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 68,1 30,7 39,0 33,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 16,8 38,2 26,2 40,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 12,4 11,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,0 12,9 12,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 446 3 684 3 942 5 235 3 477
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 60 69 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no