Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekholt skole
Ekholtveien 69
1526 MOSS
Org.nr 975280772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 25,7 25,4 24,8 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 12,5 13,8 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,1 62,7 93,8 72,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 17,6 12,1 15,7 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,5 12,6 13,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,9 13,6 18,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,7 95,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 086 16 714 17 009 15 157 16 483
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 59 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no