Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekholt skole
Ekholtveien 69
1526 MOSS
Org.nr 975280772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 25,4 24,8 25,6 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,5 13,8 13,4 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,7 93,8 72,5 64,2 55,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 12,1 15,7 18,2 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 13,8 13,5 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,6 18,2 14,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 95,1 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 714 17 009 15 157 16 483 15 542
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 54 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no