Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekeberg skole
Stamhusveien 79
1181 OSLO
Org.nr 974589745
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,0 46,7 46,8 46,1 55,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 17,4 17,3 17,4 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 6 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 179,5 230,4 167,4 123,5 77,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 6,8 9,5 13,1 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 18,3 18,3 18,2 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 20,3 21,5 21,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,8 97,7 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 30 628 31 231 31 642 31 829 39 405
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 43 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no