Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ekeberg skole
Stamhusveien 79
1181 OSLO
Org.nr 974589745
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,7 46,8 46,1 55,9 65,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 17,3 17,4 14,8 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 230,4 167,4 123,5 77,8 82,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 9,5 13,1 18,1 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 18,3 18,2 16,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 21,5 21,8 17,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 97,7 96,2 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 31 231 31 642 31 829 39 405 44 715
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 43 50 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no