Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eivindvik skule
Eivindvikvegen 1013
5966 EIVINDVIK
Org.nr 975290220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 11,4 11,4 11,5 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,7 7,0 7,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,7 82,5 80,4 65,4 57,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 9,1 8,5 11,0 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 8,6 7,8 7,2 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 8,6 7,9 11,3 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 10,1 9,3 9,8 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 91,4 97,6 97,6 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 887 7 822 7 948 7 975 8 684
Undervisningstimer totalt per elev 87 92 102 96 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no