Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eivindvik skule
Eivindvikvegen 1013
5966 EIVINDVIK
Org.nr 975290220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 11,4 11,5 12,5 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,0 7,4 6,6 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,5 80,4 65,4 57,6 66,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 8,5 11,0 11,1 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,8 7,2 6,1 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 7,9 11,3 11,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 9,3 9,8 9,6 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 97,6 97,6 92,9 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 822 7 948 7 975 8 684 8 316
Undervisningstimer totalt per elev 92 102 96 109 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no