Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Einedalen skule
6094 LEINØY
Org.nr 894907592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 17,1 16,4 16,8 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,7 13,1 13,1 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 74,8 67,1 77,8 78,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 15,1 17,0 14,7 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,6 13,0 13,1 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,5 15,4 17,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 98,1 97,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 012 10 458 10 618 10 904 10 081
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 56 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no