Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Einedalen skule
6094 LEINØY
Org.nr 894907592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 16,4 16,8 15,7 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,1 13,1 13,9 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 67,1 77,8 78,4 97,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 17,0 14,7 15,4 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,0 13,1 13,9 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,4 17,1 17,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 97,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 458 10 618 10 904 10 081 9 919
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 56 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no