Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Stian Kristensens Vei 114
1348 RYKKINN
Org.nr 920841716
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 174,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 704
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no