Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eineåsen skole - Avd Belset
Belsetveien 26
1348 RYKKINN
Org.nr 974552388
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 19,4 17,9 18,0 17,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,5 13,8 13,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 96,9 92,0 74,7 104,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 11,7 12,6 14,7 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 17,9 18,4 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,0 20,6 19,8 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,0 97,7 95,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 590 10 678 9 888 9 899 9 538
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 48 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no