Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eineåsen skole - Avd Belset
Belsetveien 26
1348 RYKKINN
Org.nr 974552388
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 17,9 18,0 17,3 36,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,8 13,1 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,9 92,0 74,7 104,7 143,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 12,6 14,7 9,9 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 18,4 17,5 16,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,6 19,8 20,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 97,7 95,0 97,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 678 9 888 9 899 9 538 20 197
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 50 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no