Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiksmarka skole
Niels Leuchs Vei 56
1359 EIKSMARKA
Org.nr 974552078
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 514,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 061
Undervisningstimer totalt per elev 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no