Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiksmarka skole
Niels Leuchs Vei 56
1359 EIKSMARKA
Org.nr 974552078
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,4 39,2 37,2 39,9 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 16,3 17,4 16,3 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 276,4 279,0 363,7 406,3 514,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 5,4 4,2 3,6 2,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 16,3 17,6 16,5 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,0 19,6 18,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 99,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 561 26 700 24 336 26 295 25 061
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 43 46 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no