Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikesdal skole (UTGÅTT)
Reitan
6472 EIKESDAL
Org.nr 975284301
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nesset kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Nesset kommune 34,0 36,5 33,4 32,1 34,4
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Nesset kommune 10,5 9,4 10,2 9,9 9,7
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nesset kommune 6 5 6 6 6
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nesset kommune 55,1 62,6 48,5 45,8 47,8
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nesset kommune 17,5 13,8 19,1 19,7 18,2
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nesset kommune 10,4 9,2 10,8 10,2 10,4
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nesset kommune 14,3 13,2 12,5 12,9 11,6
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nesset kommune 12,8 11,2 12,5 12,1 11,9
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nesset kommune 11,0
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nesset kommune 12,3
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nesset kommune 12,7
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nesset kommune 82,8 88,4 90,0 91,0 99,0
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Nesset kommune 22 119 23 884 21 594 20 855 21 968
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Nesset kommune 68 76 70 72 73
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no