Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiken skule
Eikenveien 465
4596 EIKEN
Org.nr 974609525
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hægebostad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,0 8,4 8,7 9,5 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,2 12,2 10,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,5 54,9 69,3 66,7 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 18,1 15,7 14,3 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,7 12,2 11,0 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,0 17,9 15,0 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 76,8 71,1 87,5 79,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 657 5 529 5 771 6 134 6 898
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 61 68 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no