Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikeli skole
Nadderudveien 110
1362 HOSLE
Org.nr 874552062
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 33,2 36,4 34,1 37,7
Antall elever per årsverk til undervisning 18,6 19,8 18,0 18,3 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 168,9 150,5 124,9 105,2 128,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 11,8 13,0 15,8 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 19,9 18,2 18,5 17,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 22,4 19,9 20,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 96,1 95,7 100,0 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 714 21 988 24 387 22 978 24 367
Undervisningstimer totalt per elev 40 37 41 41 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no