Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikeli skole
Nadderudveien 110
1362 HOSLE
Org.nr 874552062
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,2 36,4 34,1 37,7 36,4
Antall elever per årsverk til undervisning 19,8 18,0 18,3 16,8 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,5 124,9 105,2 128,6 120,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 13,0 15,8 11,4 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,9 18,2 18,5 17,1 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 19,9 20,5 19,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 95,7 100,0 95,7 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 988 24 387 22 978 24 367 24 746
Undervisningstimer totalt per elev 37 41 41 44 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no