Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikelandsosen skule
Brakabygda 40
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 975282031
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,1 8,8 10,6 11,9 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,0 8,2 8,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,5 25,0 29,0 43,5 44,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2 32,6 26,4 16,9 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,1 8,3 8,6 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,2 10,2 11,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 92,0 100,0 87,7 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 567 5 928 7 296 7 590 6 413
Undervisningstimer totalt per elev 74 82 90 87 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no