Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Setesdalsvegen 870
4720 HÆGELAND
Org.nr 875271512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 9,1 9,2 8,3 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 10,6 11,8 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,4 76,4 43,4 58,8 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 12,1 22,3 18,4 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,2 10,8 12,1 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,2 12,3 12,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 672 6 100 6 221 5 643 5 815
Undervisningstimer totalt per elev 68 73 70 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no