Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikefjord barne- og ungdomsskule
Hovlandsvegen 5
6940 EIKEFJORD
Org.nr 975271935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 17,9 15,8 15,7 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,1 10,7 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 53,7 52,7 32,3 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 15,2 17,7 29,8 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,2 11,6 11,2 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 9,6 12,3 14,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 12,8 16,7 15,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 473 11 400 9 785 9 785 10 431
Undervisningstimer totalt per elev 75 78 67 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no