Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikefjord barne- og ungdomsskule
6940 EIKEFJORD
Org.nr 975271935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 16,2 17,9 15,8 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,5 9,1 10,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,4 43,8 53,7 52,7 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 19,8 15,2 17,7 29,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 10,4 10,2 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,6 9,6 12,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,1 12,8 16,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 229 10 473 11 400 9 785 9 785
Undervisningstimer totalt per elev 83 75 78 67 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no