Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikanger skule
Fyllingsnesvegen 350
5913 EIKANGERVÅG
Org.nr 975285952
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 8,3 7,7 7,3 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,9 11,1 11,2 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 54,2 67,3 72,3 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,7 17,3 14,3 13,9 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,1 11,3 11,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 12,1 12,6 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,9 85,5 95,3 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 845 5 311 4 920 4 802 4 685
Undervisningstimer totalt per elev 59 68 66 66 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no