Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eikanger skule
Fyllingsnesvegen 350
5913 EIKANGERVÅG
Org.nr 975285952
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 7,4 8,3 7,7 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,5 10,9 11,1 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2 45,1 54,2 67,3 72,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 24,7 17,3 14,3 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,6 11,1 11,3 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 18,2 12,1 12,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,9 85,5 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 931 4 845 5 311 4 920 4 802
Undervisningstimer totalt per elev 67 59 68 66 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no