Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eik skole
Jutulveien 19
3122 TØNSBERG
Org.nr 975271196
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 28,9 29,0 30,3 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 18,0 17,4 16,4 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 185,3 103,2 65,8 66,8 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 15,2 23,7 22,1 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 18,0 17,4 16,5 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,9 19,3 18,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 699 18 639 19 266 20 254 21 926
Undervisningstimer totalt per elev 41 41 43 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no