Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiganes skole
Dues Vei 35
4023 STAVANGER
Org.nr 974611457
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 43,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 43,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 547
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no