Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiganes skole
Dues Vei 35
4023 STAVANGER
Org.nr 974611457
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,4 33,9 39,0 42,0 43,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,6 12,4 12,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 12 14 14 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,7 34,6 31,3 32,4 26,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 34,0 36,1 34,0 43,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,6 12,4 12,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,2 16,7 13,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 94,8 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 104 23 454 26 293 28 417 29 547
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 60 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no