Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eiganes skole
Dues Vei 35
4023 STAVANGER
Org.nr 974611457
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 33,4 33,9 39,0 42,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 12,1 12,6 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 12 14 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,2 42,7 34,6 31,3 32,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 26,4 34,0 36,1 34,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 12,0 12,6 12,4 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 15,8 16,2 16,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 97,4 94,8 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 821 23 104 23 454 26 293 28 417
Undervisningstimer totalt per elev 48 61 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no