Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll Verk skole
Furulundsgutua 8
2074 EIDSVOLL VERK
Org.nr 975272265
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 18,8 19,9 22,1 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,9 14,6 12,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,9 93,3 95,7 213,3 97,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 13,5 12,7 4,8 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,1 14,8 12,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 19,7 17,1 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 329 11 765 12 285 13 247 13 149
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 51 59 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no