Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 235,1 255,6 255,2 272,1 274,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,7 13,7 13,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 43 54 48 53 58
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,6 58,2 65,0 59,9 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 21,0 18,8 19,5 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 15,1 15,0 13,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,1 15,3 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 17,8 18,2 16,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 93,0 94,0 92,6 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 149 440 162 693 162 863 174 210 177 331
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 52 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no