Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 0237
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 232,4 235,1 255,6 255,2 272,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,5 13,7 13,7 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 37 43 54 48 53
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,5 70,6 58,2 65,0 59,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 18,4 21,0 18,8 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 16,4 15,1 15,0 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,2 15,1 15,3 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 19,3 17,8 18,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 91,5 93,0 94,0 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 151 039 149 440 162 693 162 863 174 210
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 52 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no