Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvåg skole
Granlien 1a
5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Org.nr 974738554
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 28,9 26,0 22,7 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,9 13,8 14,6 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,5 98,3 92,7 92,8 163,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 12,1 13,1 14,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 14,0 13,9 14,8 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,4 15,4 18,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 99,0 97,3 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 750 18 326 16 974 14 945 14 720
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 54 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no