Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvåg skole
Granlien 1a
5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Org.nr 974738554
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,9 38,2 28,9 26,0 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,0 13,9 13,8 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,3 137,5 98,3 92,7 92,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,9 12,1 13,1 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 16,1 14,0 13,9 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,3 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,6 16,4 15,4 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 99,0 97,3 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 004 23 750 18 326 16 974 14 945
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 53 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no