Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Holtavegen 33
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Org.nr 975284263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 22,3 21,9 23,5 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,3 11,6 11,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0 51,9 49,4 54,6 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 21,8 21,9 18,8 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 13,1 11,8 12,0 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 15,1 15,2 13,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 15,8 14,7 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,6 85,2 87,1 98,5 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 914 14 575 14 591 15 161 14 678
Undervisningstimer totalt per elev 67 58 62 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no