Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Holtavegen 33
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Org.nr 975284263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nesset kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 25,3 22,3 21,9 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,6 12,3 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 77,0 51,9 49,4 54,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 12,9 21,8 21,9 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 10,4 13,1 11,8 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 14,7 15,1 15,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 12,8 15,8 14,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,8 83,6 85,2 87,1 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 476 16 914 14 575 14 591 15 161
Undervisningstimer totalt per elev 59 67 58 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no