Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog ungdomsskole
Skolebakken 16
2230 SKOTTERUD
Org.nr 975290360
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 25,6 26,0 24,9 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,6 9,5 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,8 38,1 35,0 46,6 33,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 23,9 23,6 17,9 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,3 12,8 13,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,8 14,8 15,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 94,5 94,2 94,7 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 778 14 508 14 799 14 108 12 814
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 69 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no