Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog Montessoriskole Sa (privat)
Skillingmarkvegen 110
2233 VESTMARKA
Org.nr 991595465
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 10,1 8,3 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,0 26,4 29,7 20,8 32,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,1 36,1 30,8 36,8 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,9 11,7 9,6 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,0 13,9 12,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,7 92,6 84,0 86,1 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 840 3 968 4 164 4 372 4 550
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 73 89 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no