Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 3416
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 6,2 6,4 6,7 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,1 8,3 8,0 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,4 29,7 20,8 32,5 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,1 30,8 36,8 22,7 28,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,7 9,6 9,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,9 12,1 11,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 84,0 86,1 93,7 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 968 4 164 4 372 4 550 3 981
Undervisningstimer totalt per elev 71 73 89 93 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no