Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 3416
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 61,0 62,9 58,9 54,6 55,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,1 10,6 10,8 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 10 12 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1 49,4 52,1 44,0 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 17,7 17,7 21,7 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,8 11,9 12,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 12,8 13,0 13,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,7 14,8 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 93,3 97,9 96,8 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 37 993 38 354 36 039 34 199 34 339
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 66 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no