Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 3416
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 5,9 6,2 6,4 6,7 5,5
Eidskog ungdomsskole 25,6 26,0 24,9 22,9 23,6
Magnor skole 11,4 13,6 13,5 11,5 11,8
Skotterud skole 24,0 23,3 20,5 20,1 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 10,5 10,1 8,3 8,0 9,5
Eidskog ungdomsskole 10,6 9,5 9,7 9,7 8,9
Magnor skole 9,8 8,9 8,9 10,1 10,9
Skotterud skole 11,8 11,4 12,7 12,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 2 2 2 2 2
Eidskog ungdomsskole 6 6 4 6 6
Magnor skole 2 2 2 3 3
Skotterud skole 3 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 26,4 29,7 20,8 32,5 32,3
Eidskog ungdomsskole 38,1 35,0 46,6 33,5 30,7
Magnor skole 57,9 51,8 47,4 39,1 33,6
Skotterud skole 96,6 76,5 61,0 64,8 98,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 36,1 30,8 36,8 22,7 28,7
Eidskog ungdomsskole 23,9 23,6 17,9 24,6 23,9
Magnor skole 15,1 14,2 15,5 23,5 29,4
Skotterud skole 11,0 13,2 18,8 17,4 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 11,9 11,7 9,6 9,2 11,0
Eidskog ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magnor skole 9,8 9,1 9,4 10,6 11,6
Skotterud skole 11,9 11,7 13,5 12,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eidskog ungdomsskole 14,3 12,8 13,0 13,5 12,4
Magnor skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skotterud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 14,0 13,9 12,1 11,5 13,3
Eidskog ungdomsskole 16,8 14,8 15,4 16,2 15,3
Magnor skole 10,3 11,5 11,5 11,6 14,2
Skotterud skole 14,0 13,8 16,1 16,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 7,7 11,9
Eidskog ungdomsskole 0,0 0,0
Magnor skole 11,9 12,3
Skotterud skole 16,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 18,3 15,7
Eidskog ungdomsskole 0,0 0,0
Magnor skole 11,2 17,7
Skotterud skole 16,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Eidskog ungdomsskole 16,2 15,3
Magnor skole 0,0 0,0
Skotterud skole 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 92,6 84,0 86,1 93,7 93,0
Eidskog ungdomsskole 94,5 94,2 94,7 95,4 97,9
Magnor skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Skotterud skole 100,0 88,8 100,0 96,2 95,0
Lærertimer som gis til undervisning
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 3 968 4 164 4 372 4 550 3 981
Eidskog ungdomsskole 14 508 14 799 14 108 12 814 12 784
Magnor skole 7 467 8 293 8 265 7 809 7 951
Skotterud skole 16 018 15 262 13 666 13 576 13 604
Undervisningstimer totalt per elev
Eidskog Montessoriskole Sa (privat) 71 73 89 93 78
Eidskog ungdomsskole 62 69 68 68 73
Magnor skole 75 83 83 74 68
Skotterud skole 63 65 58 60 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no