Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 3416
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 66,8 69,1 65,3 61,2 61,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,1 10,4 10,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 13 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 46,5 46,3 42,7 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 18,9 19,5 21,8 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,9 11,5 11,5 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 12,8 13,0 13,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,8 14,5 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 92,4 96,7 96,4 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 41 961 42 518 40 411 38 749 38 320
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 68 68 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no