Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 0420
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 66,5 66,8 69,1 65,3 61,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,9 10,1 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 13 13 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,7 51,1 46,5 46,3 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 18,9 18,9 19,5 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,3 10,9 11,5 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,3 12,8 13,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,2 13,8 14,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 97,4 92,4 96,7 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 42 269 41 961 42 518 40 411 38 749
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 70 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no