Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsdal skule
Langereiten 23
6215 EIDSDAL
Org.nr 975277763
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Norddal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Eidsdal skule 10,3 9,9 8,7 9,1 9,6
Norddal kommune 28,2 28,6 28,6 38,0 30,9
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Eidsdal skule 6,7 6,3 6,6 6,1 5,9
Norddal kommune 8,1 7,8 7,5 5,8 7,3
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Eidsdal skule 1 0 0 0 0
Norddal kommune 3 2 2 3 2
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Eidsdal skule 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Norddal kommune 81,3 109,7 93,5 67,9 119,1
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Eidsdal skule 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Norddal kommune 9,5 6,9 7,5 7,9 5,6
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Eidsdal skule 7,6 7,3 8,3 7,1 6,2
Norddal kommune 9,1 9,4 8,6 6,4 7,9
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Eidsdal skule 7,9 6,9 6,1 5,7 7,1
Norddal kommune 9,0 7,8 8,1 6,5 8,4
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Eidsdal skule 8,9 8,0 8,7 7,9 8,3
Norddal kommune 10,7 10,6 10,9 8,6 10,7
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Eidsdal skule 7,4
Norddal kommune 9,3
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Eidsdal skule 9,6
Norddal kommune 11,4
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Eidsdal skule 8,5
Norddal kommune 11,8
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Eidsdal skule 77,0 100,0 70,6 77,5 100,0
Norddal kommune 91,8 92,5 82,5 86,7 99,4
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Eidsdal skule 6 770 6 556 5 682 6 081 6 576
Norddal kommune 18 989 19 425 19 007 24 801 20 123
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Eidsdal skule 104 111 107 117 122
Norddal kommune 88 90 94 122 98
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no