Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsdal skule
Langereiten 23
6215 EIDSDAL
Org.nr 975277763
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 8,7 9,1 9,6 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,6 6,1 5,9 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 8,3 7,1 6,2 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,9 6,1 5,7 7,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,0 8,7 7,9 8,3 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5 7,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 70,6 77,5 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 556 5 682 6 081 6 576 6 783
Undervisningstimer totalt per elev 111 107 117 122 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no