Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidsberg ungdomsskole
Hegginveien 19
1850 MYSEN
Org.nr 973589768
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,6 40,8 41,5 40,0 39,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,4 11,6 11,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 5 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 64,7 80,2 46,4 41,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 17,2 13,0 21,0 23,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,5 15,5 14,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,1 17,1 16,7 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 100,0 98,0 91,9 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 694 23 930 24 424 23 284 22 927
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 56 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no